Обяви

Пусни безплатна обява Всички обяви

Ветеринарни лекари в България

По области


Търсене по номер

Начало » Новини » Ветеринарни новини

Ветеринарни новини

10 начина, по които се променя професията ветеринарен лекар .

28.09.2017
Ветеринарна лекарка
 За тези, които са избрали една професия, която не само е част от твоя живот, а тя е твоя живот. Професия, завладяваща света ти, изпълнена с много отговорност, ангажираност и себеотдаване.

10 начина, по които се променя професията ветеринарен лекар .

Статия от Пийт Ведербърн 

Съвременната професия се промени драстично от годините , когато се дипломирах като ветеринарен лекар преди около тридесет години, а промените настъпват с бързи темпове. Топ десет на тенденциите за промяна в професията , са описани в списък към неотдавнашна редакция от Адел Уотърс, редактор на Ветеринарния журнал. Статията бе създадена по време на срещата на хиляди ветеринарни лекари на ежегодния конгрес BSAVA в Бирмингам, известен и като най-големия в света на ветеринарната медицина. Списъкът съдържа полезно резюме на бъдещите очаквания към младите ветеринари, които навлизат в професията.

1.Очакванията на собствениците на домашни любимци ще продължат да се покачват.

Живеем в свят на култура, очакваща от нас да сме „винаги на линия“ стопаните на домашни любимци очакват бързо обслужване , на тяхно разположение, винаги когато пожелаят. Те изискват високо качство на полаганите грижи, на конкурентни цени, непрекъснатост на персонализирано внимание. И ако получат това , ще изразят явно благодарността и удовлетворението от работата на ветеринарния лекар , чрез Фейсбук, Туитър, или интернет сайтове с възможност за оценка на качеството на предлаганите от ветеринарните лекари услуги. Но също така, ако те са разочаровани от обслужването, неминуемо ще отразят недоволството си на момента, чрез форма за обратна връзка, в коментар към сайта на лечебното заведение или ще оценят ниско, най-често с една звезда качеството на предоставените услуги. Успешните клиники в попрището на ветеринарната медицина , са тези успели да покрият високите изисквания на стопаните на домашни любимци.

2.Стандартите за грижи и обслужване ще продължат да се покачват.

Нарастващият конкурентен натиск, наложен от онлайн споделянето на преживяванията на собствениците на домашни любимци, ще се превърне в широко споделяне тип "от уста на уста", като новините за доброто и лошото обслужване се разпространяват по-бързо, отколкото в минали години. Това ще доведе до по-високи стандарти на услугите, подсилени от официалната акредитация в рамките на все по-широко признатата схема за стандартни практики на RCVS/ Royal College of Veterinary Surgeon/.

3.Ветринарните центрове и клиники ще разширят своя размер.

През последното десетилетие се наблюдава значително преобразуване на собствеността на ветеринарната практика в Обединеното кралство, като тази тенденция вероятно ще продължи. Понастоящем около 30% от ветеринарномедицинските практики са собственост на корпоративни единици, а това се очаква да нарасне до 50% до края на 2018 г., което вероятно ще достигне 70% в рамките на пет години. Така че повечето собственици на домашни любимци скоро ще вземат своите домашни любимци в клиники за ветеринарни лекари, собственост на корпоративна единица, а не от традиционния независим ветеринарен лекар, ръководещ собствения си малък бизнес. Тази промяна ще донесе ползи (например икономии от мащаба, ефикасни протоколи, стандартизация на грижите), но може да има и недостатъци (например по-висок фокус върху печалбата, по-малко клинична свобода за ветеринарни лекари, по-отдалечено управление на ежедневните клинични събития).

4. Няма да има достатъчно британски ветеринарни лекари, които да консултират записаните пациенти.

Домашните любимци - или животните за компания, както вече са известни, са най-големият сектор във ветеринарната медицина в Обединеното кралство от известно време и тази тенденция ще продължи. Вече има проблеми с набирането на персонал, като има отбелязан сериозен недостиг на ветеринарни лекари, обучени в Обединеното кралство (както може да са забелязали много собственици на домашни любимци, тъй като новите ветеринарени лекари в града често са с придобита квалификация от университети извън Обединеното кралство). Има големи въпроси относно въздействието на Brexit върху ветеринарната работна сила: ако европейците не могат да останат в Обединеното кралство, ще има сериозен недостиг на персонал за индустрията. Ветеринарните заплати ще трябва да се повишат, за да привлекат кандидатите за работа, което би довело до увеличаване на ветеринарните разходи за собствениците на домашни любимци.

5.Очаква се увеличване на ветеринарните лекари желаещи да специализират.

От мекотъканна хирургия до офталмология, все по-голям брой ветеринари се обучават след дипломирането си . Главно с желание за развиването на експертни познания и придобиване на квалификационни степени в незаетите все още професионални нисши.
Ветеринарните лекари виждат това като начин за привличане на повече доходи за разлика от общопрактикуващите си колеги , като освен това има дълбоко професионално удовлетворение при извършването на работа на възможно най-високо ниво демонстрирайки умения и знания, придобити от квалификационните курсове и практическия опит в дадената област.

6. Ще се увеличи потребността от употреба на технологии.

Нивото на технологиите в ежедневната употреба се е увеличило значително през последното десетилетие и ще продължи да нараства с напредъка в диагностичното оборудване, мониторинга (по време на анестезията, а също и по време на ежедневните дейности), а също и за терапевтичните средства. Телемедицината ще има по-голямо въздействие и технологията за носене на ("Fitbits for dogs") нашийници, извършващи дистантно наблюдение на жизнените показатели при кучета и котки, започва да натрупва огромна база данни, които ще бъдат все по-полезни за наблюдение на здравето на нашите домашни любимци. Технологията също така започва да оказва влияние върху управлението на работното натоварване на ветеринарните клиники, като създава ефективност и подобрява обслужването на собствениците на домашни любимци.

7.Разходите на ветеринарните лекари ще се увеличават което неминуемо ще окаже натиск върху тях.

Подобрената технология носи по-високи разходи: например модерна машина за обработка на изображения, като скенер за ЯМР, струва далеч по скъпо от старомодната рентгенова машина. Със сходни скъпоструващи подобрения (лабораторно оборудване, хирургически инструменти, ендоскопия и др.) разходите за ветеринарномедицинска помощ неизбежно ще се увеличат, за да покрият тези по-високи текущи разходи. Само 25% от 16,5 милиона домашни любимци в Обединеното кралство са осигурени така, че под въпрос е дали останалите 75% от собствениците на домашни любимци ще могат и ще желаят да платят за този вид висококачествена услуга. Конкурентният натиск може да подтикне ветеринарните лекари да предлагат по-ниско качество, но с по-достъпни грижи за домашни любимци. В специализирания ветеринарен сектор (според "Supervet") 80% от пациентите са осигурени, така че докато има по-малък натиск от страна на собствениците, застрахователната индустрия за домашни любимци започва да гледа на продължаващото повишение на ветеринарните разходи като неустойчиво. Качеството на грижите може да е по-добро, но ще бъде ли достъпно то, дори за застрахованите домашни любимци?

8.Ветеринарните лекари ще се радват на по-добро равновесие между работата и личния живот.

Когато специализирах преди тридесет години, беше нормално да работя една за три нощи и една за три седмици. Задължително е да бъдете "на повикване", което може да означава просто да сте на щат по телефона, или по изключение може да включва работа през цялата нощ и през уикенда. Днес от по-младите ветеринарни лекари, не се очаква да бъдат помолени да работят "на повикване". Като стандарт неизменно се налага спешната помощ в извънработно време, особено в градски условия. С едно от най-високите нива на самоубийствата (около четири пъти по-висока) от останалите професии, ветеринарните лекари вече признават нуждата и значението на здравословен баланс между работата и личния живот, изисквайки по-гъвкаво работно време и по качествено време за почивка.

9.Ветеринарните лекари ще съумеят да използват по-добре потенциала и уменията на ветеринарните сестри и техници.

Пълният потенциал на висококвалифицираната работна сила на ветеринарната медицинска сестра едва сега започва да се проявява, от наблюдение на пациенти в дългосрочен план, наблюдение на пациенти след операцията, както и изпълнение на много задачи, оставащи скрити от погледа на стопаните на домашни любимци, които преди са били запазена територия на ветеринарните лекари. Самите ветеринарни сестри сега могат дори да притежават и управляват свои собствени клиники, като променят досегашните традиции, често наемайки на работа ветеринарни хирурзи и специализанти. Ветеринарните медицински сестри изискват и заслужават сертифицирано звание , със заявка към правителството на Обединеното кралство за узаконяване важността на тяхната работна позиция.

10. В бъдеще ще доминират жените.

В продължение на дълги години, студентите от мъжки пол доминираха във ветеринарните училища на Обединеното кралство. Преди петдесет години 90% от завършилите в областта на ветеринарната медицина са мъже. Когато се квалифицирах през 1985 г., съотношението на мъжете към жените беше 50:50, а през 1988 г. за първи път броят на завършващите жени надхвърли броя на мъжете. Сега три четвърти от завършилите са жени, а като цяло професионалното съотношение на жените към мъжете е 54:46.
Почти всички ветеринарни медицински сестри са жени, а повечето ветеринарни лекари, които напускат професията в пенсионна възраст са мъже, така че има многобройни причини, поради които работното място на ветеринарният лекар се изменя от синьо в розово.